U S Ł U G A                                                                                                                              C E N A

 

STRZYŻENIE – CAŁOŚĆ NOŻYCZKAMI                                                                                  25 zł

 

                      - wycięcia + wzorki                                                                                            28zł

 

STRZYŻENIE – MASZYNKĄ I NOŻYCZKAMI                                                                           25  zł

 

STRZYŻENIE – MASZYNKĄ CAŁOŚĆ                                                                                      20 ZŁ

 

STRZYŻENIE  „KWADRAT” , „JEŻ”                                                                                            28 ZŁ

 

STRZYŻENIE   WĄSA                                                                                                                 5   ZŁ

 

STRZYŻENIE  BRODY                                                                                                               20  ZŁ

 

STRZYŻENIE + WYGOLENIE BRODY                                                                                      30 ZŁ

 

STRZYŻENIE + MODELOWANIE                                                                                              30 ZŁ

 

MYCIE + STRZYŻENIE + MODELOWANIE                                                                              35  ZŁ

 

GOLENIE GŁOWY                                                                                                                     30 ZŁ

 

MYCIE + MODELOWANIE                                                                                                        25   ZŁ

 

GOLENIE BRODY                                                                                                                      30 ZŁ

 

STRZYŻENIE + GOLENIE GŁOWY                                                                                            35 ZŁ

 

+ MYCIE                                                                                                                                      45 ZŁ